Wstęp do algorytmów uczenia się maszyn

Błażej Święcicki

Podział algorytmów

Algorytm k-średnich

Regresja liniowa

Regresja liniowa

Co chcemy zrobić?

Jak to zrobić?

Gradient Descent

  1. Na wykresie zależności kosztu od cech należy wybrać punkt startowy
  2. Od tego punktu poruszać się w stronę, w którą koszt najszybciej spada
  3. Dla każdej współrzędnej: ai'=ai-αxiJ(a0,a1)
    W tym wypadku: a0'=a0-αmi=0m(a0+a1xi-yi)
    a1'=a0-αmi=0m(a0+a1xi-yi)xi

Regresja nieliniowa

Jak to zrobić?

Podać kolejne potęgi cechy jako nowe cechy.

Pytania